2006_Easier_Organizing_for_Your_New_Year


2021 התארגנות פשוטה יותר לשנה המיוחדת שלנו
מחבר: איב אבוט
google.com/articles/business_and_finance/article_5250.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

השתמש בטיפים כדוגמת אלו לסדר השנה החדשה במידה יש לכם 'מערכת' קבצים - או לא!
במידה שנת הסיום העסקית שלך נופלת ביוני, מקובל השתמש באותם כללים בחודש יולי.
בינואר בניית תיבת מס שתחזיק את אותם תיעוד המס של החברה שלכם בשנת 2005. הגדר תיבת ארכיון (עבור הרבה) או מגש קבצים (עבור מעט) המסומן מסים 2005. במהלך מיון הדואר של העסק שלכם הכנס לתוכו אחר ה- W-2 או אולי 1099, וכול חומר שקשור למס.
אני יוכל להגדיר תיקיות כיס קבצים צבעוניות בתיבת המס שלנו בעבור טפסים, ותיעוד אישי, עיסקי / מעסיק, או לחילופין השקעות / נדל"ן. רבים ושונים מפיקים את התיקיות שלו, שלה, של החברה שלכם, ושירות ההכנסה הפנימית בנוסף לתיקים הכספיים מיוחד.
באופן במידה ויש בבעלותכם ערכת מיגון תיוק, מועדון אתה שקוע ברשומות הישנות:
משוך את אותו התיקים הכספיים על ידי השנה שעברה (למשל דוחות בנק) והוצאות עסקיות או אולי עבודה (למשל, קבלות) והכנסות (למשל, חשבוניות) או לחילופין בכל כלי שקשור למס. מיון מסים מסים משפטיים או אולי פיננסיים על ידי דורות עבור בתיבות המסומנות בתבנית שנים.
2021: התארגנות פשוטה 2 שנים לשנה החדשה של העבודה
השתמש בטיפים הללו לארגון השנה החדשה אם במידה ויש בבעלותכם 'מערכת' קבצים - או לא!
במידה שנת הסיום העסקית של העבודה נופלת ביוני, רגיל השתמש באותם טיפים בחודש יולי.
בינואר התקנה של תיבת מס שתחזיק את תיעוד המס שלנו בשנת 2005. הגדר תיבת ארכיון (עבור הרבה) עד מגש קבצים (עבור מעט) המסומן מסים 2005. עם מיון הדואר של העסק שלכם הכנס לתוכו את אותה ה- W-2 או אולי 1099, וכל שכבות שקשור למס.
כל אחד עלול להגדיר תיקיות כיס קבצים צבעוניות בתיבת המס של העסק בשביל טפסים, ותיעוד הוגן, לעסקים / מעסיק, או השקעות / נדל"ן. רבים מייצרים אחר התיקיות חתימה, שלה, של העסק, ושירות ההכנסה הפנימית ארבעת לתיקים הכספיים שלהם.
אם וכאשר אם ברשותכם ערכה תיוק, אמנם אני שקוע ברשומות הישנות:
משוך את התיקים הכספיים בידי השנה שעברה (למשל דוחות בנק) והוצאות עסקיות או עבודה (למשל, קבלות) והכנסות (למשל, חשבוניות) או אולי בכל כלי שקשור למס. מיון מסים מסים משפטיים או שמא פיננסיים על ידי שנים רבות העבר את השואב בתיבות המסומנות כחלק מ קיימת.
אם וכאשר החברה שלך מוציא קבצי 2005 ממערכת המשרד שלנו, הכין אחר תיקיות הקבצים החלופיות 2021 לכל המסמכים הביתיים והעסקיים הרגילים של החברה שלכם עד המסמכים הפיננסיים (למשל, כרטיסי אשראי) וחוקיים (למשל. ביטוח).
עכשיו יש לך קבצים נפרדים למסמכים פיננסיים שוטפים בשנה הראשונה ותיבת מס קיימת לבין -15 באפריל שיהפכו אוטומטית לארכיון המס שלך.
והיה אם לא קיימת עבורך ערכה קבצים קיימת לבית, למשרדים זעומים או גם למשרדים בנות לקוחות, תן עבורנו להגיד ​​על המהלך הקצר ביותר מכיוון הכאוס למערכת קבצים מקודדת צבעים באינדקס סמיך.

75% מכלל משאבים התיוק הביתיות והעסקיות זהות. משום כך קוראים לי מבקר בערכות הקבצים הביתיות והעסקים הקטנים שתמצאו בשטח www. אָדוֹם -Extraordinaire.com בתרגול הייעוץ הפרטי הפרטי שלי. תבזבז שנתיים כסף בנסיעה לחנות וקניית תוויות ריקות וציוד ריק מכפי שעולה לאתר שלך אם וכאשר תשתמש בערכת הקבצים שתואמת את אותם הצרכים של העסק.

שמי אוהב להסביר בפרק זמן קצר 75% סטנדרטיים ואז לתכנן אינדבידואלית את אותן התוויות הריקות לכותרות חדשות במערכת הקבצים בידי בני הזוג שלי. אם וכאשר שיש לאתר שלך מעוניינים באירגון מהעבר, החברה שלך עומד ליטול מופתע שהם לא השתמשו בערכות קבצים. משימה רשת הקבצים בכל משרד ייקח שלוש מיקרים בלעדיהם. ניצול בערכות הנ"ל בעלויות (או בלי) מארגן מתיר לי לחסוך זמן וכסף שלנו.
שמי ממליץ לעסק שלך להעסיק ולהגדיר את אותן גלאים הקבצים לשנת 2021 המגוונות לצרכים שלך. בעתיד, עקוב נפרד ש חוקים למס וארכיון כאן עבור ערכת מיגון קובץ הביצוע - מכיוון שעכשיו אם ברשותכם ,. עצם קביעת תיבת המס תעזור עבור המעוניינים חדשים את כל השנה הראשונה, אך הגיע אינם אופציה למערכת תחזוקת נייר מתמשכת עם גמר ה -15 באפריל.
האיחולים המובילים של הרהוט בארגון 2021 בקרב חלומותיך!
אם וכאשר תשאף, הירשם לטיפים נוספים לחיסכון מתקופת בלי כסף בכתובת http://www.organizer-extraordinaire.com
כשיקרה כל אחד מוציא קובץ 2005 ממערכת המשרד של החברה, הכין את אותו תיקיות הקבצים החלופיות 2021 על כל המסמכים הביתיים והעסקיים הרגילים של החברה או אולי המסמכים הפיננסיים (למשל, כרטיסי אשראי) וחוקיים (למשל. ביטוח).
מעכשיו במידה ויש בבעלותכם קבצים נפרדים למסמכים פיננסיים שוטפים בשנה הראשונה ותיבת מס קיימת ל -15 באפריל שיהפכו אוטומטית לארכיון המס של החברה.
והיה אם אין כלל לרעיון שלך מערך קבצים קיימת לבית, לעסקים קצרים או לחילופין לעסקים במחיר קונים, תן עבורינו לייעץ ​​על המהלך הקצר מאוד בין הכאוס למערכת קבצים מקודדת צבעים באינדקס שופע.
75% מכלל מערכות התיוק הביתיות והעסקיות דומות. על כן שמי משתמש בערכות הקבצים הביתיות והעסקים האורחים הצעירים שתמצאו בסקטור www.Organizer-Extraordinaire.com בתרגול הייעוץ הפרטי האינדיבדואלי שלי. תבזבז יותר ממון בנסיעה לקניית מוצרי וקניית תוויות ריקות וציוד ריק מכפי שעולה למוצר שלך אם וכאשר תשתמש בערכת הקבצים שתואמת את הצרכים שלנו.
שמישהו מוקיר לפתוח בזמן קצר 75% סטנדרטיים ואז לתכנן פרסונלית את התוויות הריקות לכותרות עדכניות באירוע הקבצים בידי הזוג שלי.  חַם וכאשר שימשו בשבילך רוצים לארגן מהעבר, כל אחד הדבר תלוי להיות מופתע שהם לא השתמשו בערכות קבצים. מטלה מערכת מיגון הקבצים בכל משרד ייקח שלוש עיתים בלעדיהם. שימוש בערכות מסוג זה עם (או בלי) מארגן מאפשר בשבילך לצמצם מקרה וכסף של העבודה.
שמישהו רואה לנכון לי להעסיק ולהגדיר אחר מצלמות הקבצים לשנת 2021 המתאימות לצרכים שלך. מעתה והלאה, עקוב שונה ש קווי הנחיה למס וארכיון פה בעבור מערכת קובץ שבו אנו עובדים - מכיוון שעכשיו במידה ויש בבעלותכם אחת. עצם תיחום תיבת המס תעזור עבור המעוניינים מתחילים את אותן השנה המיוחדת, אולם אירועים זה הן לא תחליף למערכת אופרצייה של נייר מתמשכת בסיום ה -15 באפריל.
האיחולים הפועלים בארגון 2021 בקרב חלומותיך!
אם תשאף, הירשם לטיפים חדשניים לחיסכון מתקופת ללא תשלום בכתובת www.organizer-extraordinaire.com

12.07.2021 10:40:12
hunttpthu

Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one